Jak se daní příjmy z kapitálu?

Popis legislativy, popis aplikace Taxomat, užitečné informace srozumitelně a na jednom místě.

Taxomat funkcionalitu podporuje.
❌ Taxomat funkcionalitu nepodporuje.

Popsaná pravidla danění platí pro

✅ České rezidenty, kteří jsou fyzickými osobami(a nevedou účetnictví) připravujícími daňové přiznání týkající se svých kapitálových investic (§ 8 a § 10  ZDP).

❌ Neplatí pro právnické osoby a fyzické osoby, které vedou účetnictví (Pozn. povinnost vést účetnictví je od obratu 25 mil.).

Druhy investičních instrumentů

 • Cenné papíry
  • ✅ Akcie
  • ✅ ETF
  • ✅ Dividendy z Akcií a ETF
  • ❌ Dluhopisy
 • ❌ Deriváty
  • Short akcií
  • CFD (Contract for Difference)
  • Opce/Futures
  • Forex
 • ❌ Kryptoměny

Akcie a ETF - co při danění řešit?

  • ✅ Kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání? (detailní popis v článku: Kdy vzniká povinnost podat DP)
   • Pokud Vaše příjmy přesáhnou 100 000Kč, je nutné podat daňové přiznání.
    • Příjmy = součet prodejů.
    • Neosvobozené příjmy jsou takové, které nesplňují časový test.
  • ✅ Sazby daní (více informací v článku: Sazby daně z příjmů fyzických osob)
   • základní sazba 15 %
   • zvýšená sazba 23 %, touto se daní základ daně převyšující 48násobek průměrné mzdy (od roku 2024 půjde o 36-ti násobek průměrné mzdy)
  • ✅ Časový test
   • Období, po jehož uplynutí je prodej cenných papírů osvobozen od daně. V ČR aktuálně 3 roky.
  • ✅ Přepočty cizích měn na CZK (detailní článek)
   • Denní ČNB kurz
   • Jednotný/průměrný kurz GFŘ
  • ✅ Metody párování transakcí (více o metodách párování)
   • FIFO - první dovnitř, první ven
   • LIFO - poslední dovnitř, první ven
   • MaxLose - maximalizace ztráty
   • MaxProfit - maximalizace zisku
  • ✅ Poplatky
   • Poplatky spojené s nákupem a prodejem akcie lze započítat do ceny obchodu. 
  • ✅ Korporátní akce
  • Frakční akcie - Taxomat zpracovává počet jednotek tak, jak přijdou ve výpisech. Nerozpoznává, který broker s frakcí pracuje jako s akcií a který jako s frakcí, ze které se stane v době dosažení celého kusu akcie. Taxomat i s frakcí počítá jako s akcií/cenným papírem a od data nakoupení počítá časový test. Například Portu uznává frakce také jako cenný papír, u XTB lze s frakcemi jako cenným papírem pracovat také.
  • ✅ Dividendy
   • Základní souhrnné výpočty - přehled přijatých dividend a odvedené daně
   • Podle konkrétní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s danou zemí vyčíslíme přeplatky (dvojího zdanění), o které je možné zažádat. Samotnou refundaci vyřídí partnerská firma.
Média

DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku 2023

Zjistěte, kdo vyhrál soutěž Daňová & Účetní firma roku 2023 a objevte nejlepší daňové a účetní profesionály v České republice.