Popsaná pravidla danění platí pro

✅ České rezidenty, kteří jsou fyzickými osobami(a nevedou účetnictví) připravujícími daňové přiznání týkající se svých kapitálových investic (§ 8 a § 10  ZDP).

❌ Neplatí pro právnické osoby a fyzické osoby, které vedou účetnictví (Pozn. povinnost vést účetnictví je od obratu 25 mil.).

Druhy investičních instrumentů

 • Cenné papíry
  • ✅ Akcie
  • ✅ ETF
  • ✅ Dividendy z Akcií a ETF
  • ❌ Dluhopisy
 • ❌ Deriváty
  • Short akcií
  • CFD (Contract for Difference)
  • Opce/Futures
  • Forex
 • ❌ Krypto

Akcie a ETF - co při danění řešit?

  • ✅ Kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání?
   • Pokud Vaše neosvobozené příjmy jsou větší než 100 000Kč pak je nutné podat daňové přiznání.
    • Příjmy = součet prodejů.
    • Neosvobozené příjmy jsou takové, které nesplňují časový test.
  • ✅ Sazby daní (více informací v článku: Sazby daně z příjmů fyzických osob)
   • základní sazba 15 %
   • zvýšená sazba 23 %, touto se daní základ daně převyšující 48násobek průměrné mzdy (od roku 2024 půjde o 36-ti násobek průměrné mzdy)
  • ✅ Časový test
   • Období, po jehož uplynutí je prodej cenných papírů osvobozen od daně. V ČR aktuálně 3 roky.
  • ✅ Přepočty cizích měn na CZK (detailní článek)
   • Denní ČNB kurz
   • Jednotný/průměrný kurz GFŘ
  • ✅ Metody párování transakcí (více o metodách párování)
   • FIFO - první dovnitř, první ven
   • LIFO - poslední dovnitř, první ven
   • MaxLose - maximalizace ztráty
   • MaxProfit - maximalizace zisku
  • ✅ Poplatky
   • Poplatky spojené za nákup a prodej akcie lze započítat do ceny obchodu. 
  • ✅ Korporátní akce
   • Split/reverse split
   • Rename Tickeru/ISINu
   • Spin-off
   • Squeeze out
   • Cash merger
   • Stock merger
   • Custody - převod mezi brokery
  • ✅ Dividendy
   • Základní souhrnné výpočty - přehled přijatých dividend a odvedené daně
   • Podle konkrétní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s danou zemí vyčíslíme přeplatky (dvojího zdanění), o které je možné zažádat. Samotnou refundaci vyřídí partnerská firma.

Taxomat

Hlavní funkce

   • Výpočet daní z kapitálu
     • rozsah funkcionalit je uveden výše
   • Přehled o otevřených pozicích
     • aktuální stav Vašich investic
   • Podpora budoucích obchodů
     • zkontrolujte Vaše plány z daňového hlediska

Bližší informace najdete v článku Hlavní funkcionality Taxomatu.

Jaké brokery Taxomat podporuje?

Každý broker má vlastní stránku s detailním popisem, jak exportovat data pro Taxomat.

Pracujeme na začlenění dalších brokerů. Pokud vám chybí ten váš, obraťte se na nás.

 


Tento rozcestník bude průběžně upravován s přibývajícími funkcemi Taxomatu. Budou zde doplňovány odkazy na podrobnější články k jednotlivým témátům. 

značí, že Taxomat oblast/výpočty podporuje.
❌ značí, že Taxomat oblast/výpočty nepodporuje.

Taxomat: funkcionality

Hlavní funkcionality Taxomatu

Přehled uzavřených obchodů, přehled otevřených obchodů. Informační podpora pro budoucí investice.