Taxomat: funkcionality

Výpočty zisků/ztrát aneb FIFO, LIFO a další metody párování nákupů a prodejů

Jaké jsou povolené metody pro výpočet základu daně z nákupů a prodejů akcií/ETF? V čem spočívá optimalizace, při které se dosahuje největší úspory?


FIFO, další metody a legislativa

Abychom určili zisk nebo ztrátu (základ daně), tak musíme určit ke každému prodeji náklad, tedy cenu nákupu (a náklady s obchodem spojené). Rozdílem ceny prodeje a nákupu je pak zisk nebo ztráta, tedy základ daně. Téměř všichni brokeři (až na výjimky) používají při výpočtu úspěšnosti prodeje FIFO (first in first out) metodu. Tedy historicky první prodej spárují s prvním nákupem, druhý prodej s druhým nejstarším nákupem atd.

Toto je nejběžnější postup. Pokud ale pro Vás platí, že jste:

Poplatník, který zdaňuje příjmy z prodeje cenných papírů v rámci § 10 zákona o daních z příjmů, který nemá tyto cenné papíry v rámci svého obchodního majetku dle § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů, tedy je drží mimo svoje podnikání, tak v takovém případě se na poplatníka nevztahuje zákon o účetnictví, který požaduje, aby se použily metody FIFO nebo vážený aritmetický průměr.

V tomto případě si můžete určit náklady ke každému prodeji podle vlastního výběru (samozřejmě musí být nákup proveden před prodejem atd.). I zde platí povinnost držet evidenci o přiřazení nákupů a prodejů.

Toto potvrzuje také GFŘ, viz přiložený výklad zákona.

 

Jaké metody lze tedy použít?

Kromě FIFO metody si můžete zvolit jakékoliv přiřazení. Abyste však nemuseli přiřazovat jednotlivé prodeje k jednotlivým nákupům, tak se používají obvykle základní metody, které se aplikují na jednotlivé tituly odděleně. V drtivé většině případů toto stačí. 

FIFO (first in, first out)

Metodu jsme již popsali výše. Jde o neoptimální metodu, kde si vždy "ničíte" časový test.

LIFO (last in, first out)

K prodeji vždy vybíráme poslední nákup. Jelikož ceny "mají dlouhodobě rostoucí trend" tak většinou má tento nákup vyšší cenu (tedy vyšší cenu nákladu), tudíž obvykle dostanete menší zisk (menší základ daně). Tím, že napárujete nejnovější nákup také neztrácíte časový test u nejstaršího nákupu. Jedná se o neoptimální metodu z hlediska získání zisku a ztráty.

MaxLose (maximální ztráta)

Tato metoda k prodeji vybírá nákup s co nejvyšší cenou. Projdeme všechny nenapárované nákupy před prodejem a vybere ten s nejvyšší cenou. Je to optimální metoda pokud chcete snížit zisk (snížit základ daně). Opět zde často bývá i úspora časového testu.

MaxProfit (maximální profit)

Zde vybíráme nákupy s co nejnižší cenou. Projdeme všechny nákupy a vybereme ty s nejnižší cenou. Jedná se o optimální metodu, pokud chcete maximalizovat zisk (mít vyšší základ daně).

Pozn: Tyto metody lze nastavit u některých brokerů. To však nedoporučujeme, protože tito brokeři používají vlastní přepočty měn a proto hned v základu dělají špatnou operaci, následně dostanete špatné páry a celkově nevyhovující podklady pro české DP.

Ukázka na příkladu

Pojďme si ukázat jakých rozdílů můžete dosáhnout na primitivním příkladu. 

Operace Datum Pohyb
Nákup leden 2023 1 ks za 750 Kč
Nákup únor 2023 1 ks za 730 Kč
Nákup duben 2023 1 ks za 900 Kč
Nákup červen 2023 1 ks za 850 Kč
Prodej červenec 2023 1 ks za 880 Kč

Výsledky pro jednotlivé metody:

Metoda Zisk/Ztráta Nejbližší časový test
FIFO 130 Kč (880 - 750) duben 2026
LIFO 30 Kč (880 - 850) leden 2026
MaxLose -20 Kč (880 - 900) leden 2026
MaxProfit 150 Kč (880 - 730) leden 2026

Není to skvělé? Váš základ daně se v tomto případě může pohybovat od -20 Kč (ztráta) do 150 Kč. Představte si tyto čísla na Vašich obchodovaných objemech.

Použití v praxi

Odlišné párování lze samozřejmě použít pouze v případě že k prodeji máme na výběr z více možností nákupů. Musíte tedy mít více nakoupených jednotek než prodáváte. Pokud tedy koupíte 50 ks jedné akcie a za měsíc opět 50 ks a následně prodáte 100 ks, tak není co optimalizovat. Z našich měření vyplývá, že cca 45 % portfolií může párování použít. A úspory jsou zásadní.

Proč je použití těchto metod málo časté? Jeden problém je v malé informovanosti, jak na straně investorů, tak na straně daňových poradců. Mnozí o těchto metodách zkrátka neví. Dalším, možná větším problémem je technické řešení. Musíte vést evidenci párů nákupů a prodejů přes všechny roky. Zajistit to, že jednou napárovaný nákup již nebude napárován znovu. To je technicky náročně. Většinou jsou tyto páry drženy někde po excelových tabulkách. Navíc s velkým množstvím pohybu není lehké toto spravovat.

Neznáme jediného daňového poradce, který by tuto službu byl schopný poskytovat všem na jakémkoliv portfoliu. (Pokud takového znáte tak nám dejte vědět, rádi tuto informaci opravíme.)

V Taxomatu s pokročilým párováním pracovat umíme. Pojďme si ukázat jak.

 

Jak to děláme v Taxomatu

V Taxomatu tyto optimalizace podporujeme a systém je navržen tak, aby byl schopný tyto páry a jejich přehledy držet dlouhodobě. Navíc umíme pracovat nejen s uzavřenými pozicemi ale také držet přehled o otevřených a nad nimi simulovat dopady budoucích obchodů.

Výběr hlavní metody nad celý portfoliem

Na úrovni celého portfolia si můžete zvolit optimalizační metodu pro již realizované obchody. Pro všechny akcie se tak bude zvolená metoda aplikovat. Výsledek uvidíte ihned a to opět s oběma přepočty cizích měn (na obrázku byla použita pouze CZK). A zároveň uvidíte porovnání s FIFO metodou. 

Výběr metody nad jednotlivými akciemi

Pokud by tato optimalizace nestačila, nebo potřebujete jemnější ladění, tak je možnost na úrovni jednotlivé akcie zvolit příslušnou metodu. Zde navíc vidíte i vliv na časový test. Můžete se tak velmi pečlivě rozhodnout jakou metodu zvolit a dostat cílovat na určitou částku základu daně.

 

Budoucí obchody

V aplikaci máte také unikátní možnost spočítat daňové dopady (tedy zisk/ztrátu) ještě před tím, než nějakou akci provedete. Dostanete tak přesné informace, které Vám pomohou doladit každý obchod (jak z hlediska časových testů, nebo například optimalizacemi před koncem roku). Pro každou akcii, která je otevřená můžete nastavit datum výpočtu, počet kusů a cenu akcie. Dostanete výpočty pro všechny podporované metody párování, opět vyjádřených oběma přepočty kurzu.

Vyzkoušejte zdarma

Zcela zdarma si můžete vyzkoušet jednotlivé metody párování a jejich vliv na portfolio na předchozích letech. Porovnejte své výsledky s pokročilým párováním. Zeptejte se Vašeho daňového poradce jaké metody párování používá, jaké nástroje k výpočtům používá. Rozhodujte se na základě jasný čísel a ne nepřesných odhadů. Můžete tak celkové zisky výrazně zvýšit.

 

Související články