ÚVOD

Podporujeme export z aplikace J&T BANK. Po přihlášení do brokera pokračujte následujícími kroky:

Pozn.: Je potřeba nahrát celou historii obchodování. Pokud chcete vypočítat daňové podklady za rok 2023, tak nestačí nahrát data za rok 2023. Důvodem je to, že k prodejům v roce 2023 je třeba znát všechny nákupy a ty mohly být provedeny dříve.

1) V hlavním menu zvolte „Obchodování“
2) V menu pro obchodování zvolte „Pohyby“
3) Nastavte požadovaný rozsah exportu a zvolte „Hledat“
4) Zvolte „Export“ pro uložení do souboru ve formátu CSV

jtbank_export-7c47362b1b5668a9f192f13dfe6a61bc325911d5decabcb7134dfce392f0cfd1

Hotovo! Vytvořený soubor nahrajte do aplikace.


POZNÁMKY KE ZPRACOVÁNÍ

Dividendy zatím nezpracováváme
  • J&T bank zatím nevypisuje dost informací abychom mohli určit detailní informace, chybí zejména ISIN a symbol. Zkuste Požádat svého bankéře o doplnění dat:) 
Poplatky započítáváme
  • Ve výpisu jsou u každého pohybu uvedeny poplatky. Poplatek započítáváme do jednotkové ceny pro daný pohyb pouze pokud je měna poplatku stejná jako měna pohybu.