Ceny licencí

Freemium

ZDARMA

Základní info o roku 2023, pro předchozí roky plná funkcionalita.


 • Checkmark Veškeré funkcionality bez omezení
 • Checkmark Ověříte, kolik jste mohli ušetřit
 • Checkmark Ověřte výkon vašeho daňaře
 • Checkmark Základní informace o DP pro rok 2023

Základní tarif

749Kč až 7 499Kč

Cena se počítá z prodejů (příjmů) v roce.

Př: Příjem v roce 2023 => Cena licence

500 000 Kč => 749 Kč
1 000 000 Kč => 1 299 Kč
2 500 000 Kč => 2 599 Kč
5 000 000 Kč => 4 199 Kč
10 000 000 Kč => 5 899 Kč
25 000 000 Kč => 7 499 Kč


 • Checkmark Licence aplikace na výpočet daňového přiznání pro rok 2023 jednoho portfolia
 • Portfolio tracker: přehled otevřených pozic, nejen z daňového hlediska, během celého roku
 • Checkmark Nákup a prodej Akcií/ETF, Dividendový přehled
 • Checkmark Přepočet cizích měn dle kurzu denního kurzu ČNB nebo jednotného GFŘ
 • Checkmark Zpracování výpisů od všech brokerů, které podporujeme
 • Checkmark PDF výpisy všech operací pro připadnou daňovou kontrolu
 • Informace o časových testech per akcie

Pokročilé párování

1499Kč až 14 999Kč

Cena se počítá z prodejů (příjmů) v roce.

Př: Příjem v roce 2023 => Cena licence
500 000 Kč => 1 499 Kč
1 000 000 Kč => 2 598 Kč
2 500 000 Kč => 5 198 Kč
5 000 000 Kč => 8 398 Kč
10 000 000 Kč => 11 798 Kč
25 000 000 Kč => 14 999 Kč


 • Checkmark Pokročilé párovací metody (LIFO, maximální zisky, maximální ztráty), díky kterým maximalizujete zisky z Vašich investic
 • Checkmark Všechny funkcionality Základního tarifu.

Proč to celé děláme?

Investování nás baví a takovýto nástroj nám chyběl, tak jsme si ho naprogramovali. Trvalo to jen dva roky... 

Kuba_Stepan_group_of_smart_people_Sitting_On_Growing_Profit_Cha_1a836e97-05ba-49c2-933c-33881b7339f6

Další služby

Individuální plán / spolupráce

Představivosti se meze nekladou. Kontaktujte nás a nějaké řešení jistě najdeme.


 • Checkmark Množstevní slevy
 • Individuální pomoc/školení
 • Checkmark Speciální rozšíření nebo funkcionality
 • Checkmark Affiliate nebo referral program

Daňové a investiční poradenství

Neposkytujme daňové poradenství ani investiční doporučení. Máme však kontakty na špičky v daném oboru.


 • Checkmark Ověření výsledků daňovým poradcem, konzultace dalších oblastí
 • Checkmark Odložení podání Daňového přiznání
 • Checkmark Refundace nadměrného zdanění dividend
 • Investiční poradenství a správa portfolia

Otázky k licencím:

Z čeho přesně se počítá cena licence?

Cena licence je určena vždy z příjmů (tedy prodejů) v roce, pro který se daňové přiznání počítá.

Pokud kupujete licenci na rok 2023, tak je nejprve nutné do aplikace nahrát všechny prodeje za rok 2023. V tomto bodě známe Vaše příjmy (sečteme všechny prodeje v daném roce) a můžeme vypočítat licenci.

 

Mohu nejprve koupit Základní licenci a později Pokročilé párování?

Ano. Pokročilé párování můžete zakoupit později. Finální cena za Pokročilé párování bude snížena o cenu základní licence.

 

Co když klient nahraje pouze část dat, koupí licenci a pak nahraje zbytek dat?

Pokud klient nahraje prodeje s datem realizace po koupení licence, tak se nic neděje, může je použít. 

Pokud by ale nahrál prodeje před zakoupením licence, tak by dostal informaci, že nebudou importovány z důvodu nutného doplatku licence.

 

Proč nepoužíváte jiné metriky?

Nebereme v úvahu zisk. Ten ani v době nahrání dat neznáme - to je až finální výsledek výpočtů a optimalizací a tento výsledek je v rukou uživatele. 

Nebereme ani v úvahu, kolik jste na obchodní účet vložili peněz. Toto je velmi složité určit a navíc můžete peníze přelévat z účtu na účet. Museli byste tak vložit další informace a vše by se komplikovalo.

Jak si můžu licenci zakoupit?

Nejprve se u nás musíte registrovat a nahrát do svého portfolia v aplikaci finanční pohyby za rok 2023, případně i data za předchozí roky, pokud v nich došlo k prodejům akcií.

Pokračujte stisknutím „Pokračovat na Výpočet daně". Zde uvidíte přehled daňových přiznání za všechny roky.

Licenci za rok 2023 si můžete zakoupit po dokončení všech předchozích daňových přiznání. Díky tomu aplikace rozezná, jaké nákupy jsou ještě otevřené a které již vstoupily do předchozího daňového přiznání.

Do kdy je licence platná?

Licence zahrnuje kalkulace pro daňové přiznání za daný rok. Aktuálně tedy pro rok 2023. Přesto, že ještě není rok 2023 uzavřen, tak můžete licenci koupit už nyní. V roce 2024 stále uvidíte data za rok 2023 a budete moci daňové přiznání zpracovat.

Licenci bude nutné pořídit až do konce období, kdy je možné podat daňové přiznání. Tedy do 1. 7. 2024.

Další licenci budete potřebovat až pro přiznání za rok 2024. Ty budeme prodávat nejspíše od 1. 9. 2024.

Kontaktujte nás pro individuální nabídku