ÚVOD

Interactive Brokers: Export z aplikace Client Portal
Lynx (lokalizovaný Interactive Brokers): Export z aplikace Lynx-Trader

Po přihlášení do brokera pokračujte následujícími kroky:

Pozn.: Je potřeba nahrát celou historii obchodování. Pokud chcete vypočítat daňové podklady za rok 2023, tak nestačí nahrát data za rok 2023. Důvodem je to, že k prodejům v roce 2023 je třeba znát všechny nákupy a ty mohly být provedeny dříve.
1) Zvolte odkaz Performance & Reports" => Statements"

Návod 1

2) V sekci Statements" vyberte Activity"

Návod 2

3) Nastavte filtr exportu - Periodu zvolte dle Vašeho uvážení
4) Exportujte do souboru ve formátu CSV tlačítkem 
Download"

Snímek obrazovky 2024-03-15 161513

Hotovo!
 Vytvořený soubor nahrajte do aplikace.

 

POZNÁMKY KE ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme sekce:

 • Order Stocks
 • Corporate Actions
 • Dividends
 • Asset Category

 • všechny další řádky jsou ignorovány

Podporované korporání akce:

 • Split, Reverse Split
 • Change ISIN / Ticker
 • Stock Dividend
 • Cash and Stock Merger
 • Spinoff
 • Merged(Acquisition)
Poplatky za nákup započítáváme
 • Z jednotlivých obchodů lze vyčíst poplatek za nákup i poplatek za držení akcií.
 • Poplatek za nákup je uveden za celý obchod a následně je zohledněn v ceně jednotky.
 • Poplatek za správu je sice uveden, ale nelze ho použít. Je spočítán tak, jako by byla aplikovaná strategie FIFO. To je nežádoucí, proto tento poplatek ignorujeme a ve výpočtech není zohledněn.