ÚVOD

Podporujeme export z aplikace e-Broker - https://ebroker.fio.cz/e-broker.cgi
Po přihlášení do brokera pokračujte následujícími kroky:

1) Zvolte odkaz Obchody

fio_orders-2956ba986e748de9739de7b1c20ab9318c5502ca84b92bc7d6f5ae45a41054f9

 
2) Nastavte správný filtr 

Pozor. Můžete exportovat maximálně vždy jeden rok. Pokud máte starší pohyby tak musíte za každý rok udělat samostatný export.

fio_filtr-9b3c5beb333feada84cc7cdfe8d42a8a779b60a51cda120c6fb21b4bd4d0d6ad

 
3) Exportujte ve formátu CSV
fio_export-6631dd970939f47eb377774da5e529c16117ba017f069a7f28ada73a411b3cd0
 

Podporujeme následné korporátní akce:  

Custody - převod
Squeeze out 
Cash merger
Stock merger
Split
Reverse Split
Rename / Změna ISIN kôdu
Spin-off
Stock Dividend

Upozornění:
Pokud budete měnit data ve FIO exportu, tak zachovejte kódování souboru windows-1250. Je potřeba dodržet stejný formát jako používá FIO (u jiných brokerů tento problém není).
 
 
Poplatky započítáváme
FIO uvádí u každého obchodu poplatky. V aplikaci přepočítáváme jednotkovou cenu tak, že tyto poplatky jsou zohledněny, čímž dochází k další úspoře.