Jak danit akcie/ETF

Započítávání zisků a ztrát z kapitálového majetku

Současná legislativa, základní dělení zisků a ztrát, možnosti zápočtu


Na úvod začněme trochou teorie a vymezením, pak se vrhneme na konkrétní příklady.

Kapitálový majetek podléhá dani z příjmu, aktuální sazby jsou 15 % a 23 %, více v článku Sazby daně z příjmů fyzických osob. Kapitálový majetek je rozdělen do určitých kategorií a pravidla výpočtu zisků a ztrát se liší. V tomto článku probereme teorii pro zdanění příjmů z prodeje cenných papírů (akcie a ETF) v rámci § 10 zákona o daních z příjmů. Uvažujeme poplatníka (fyzickou osobu, českého rezidenta), který nemá cenné papíry v rámci svého obchodního majetku dle § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů, tedy je drží mimo svoje podnikání.

Abychom mohli určit základ daně, musíme určit celkové příjmy (prodeje cenných papírů) a k nim přiřadit výdaje (nákupy cenných papírů). Z rozdílu pak určíme zisk nebo ztrátu, tedy základ daně ze kterého se vypočítává daň. 

Osvobozený a neosvobozený zisk/ztráta

Dobrá zpráva je, že danění se můžeme kompletně vyhnout, pokud držíme cenný papír po dobu delší než je časový test. Pokud splníte časový test (aktuálně 3 roky) tak se bavíme o takzvaném osvobozeném zisku/ztrátě. Osvobozený zisk/ztráta se neuvádí do daňového přiznání a nedaní se. Tedy, pokud od data nákupu určitého cenného papíru uplynou minimálně tři roky, tak z případného zisku neplatíte daň.

Pokud prodáme cenný papír v časovém testu, tak je takový zisk/ztráta neosvobozený a spadá do výpočtu základu daně v příslušném roce. 

 

Započítávání zisků a ztrát mezi jednotlivými druhy příjmů

     1. Neosvobozené zisky/ztráty nelze kombinovat s osvobozenými zisky/ztrátami. Ztráty z prodeje cenných papírů lze započítávat oproti ziskům z prodeje cenných papírů pouze pokud se jedná o neosvobozené ztráty a zisky. Osvobozené zisky/ztráty nelze kombinovat s neosvobozenými zisky/ztrátami.

      Př.: Prodejem akcie KB, držené 4 roky, jsem realizoval ztrátu například 50 000 Kč. Tato ztráta je osvobozená od zdanění. Tuto ztrátu nemohu započíst oproti realizovanému zisku z prodeje jiné akcie držené v časovém testu. Například prodejem akcie ČEZ získám neosvobozený zisk 51 000 Kč. Tento zisk nelze ponížit o ztrátu prodeje akcie KB. To by šlo pouze v případě, že bych prodal akcie KB před časovým testem, jinak nám ztráta propadne. 

     2. Ztráty z prodeje cenných papírů lze započíst oproti zisku z prodeje jiného cenného papíru. 

      Př.: Z prodeje AAPL v časovém testu mám ztrátu 100 000 Kč (neosvobozená ztráta). Z prodeje MSFT v časovém testu mám zisk 110 000 Kč (neosvobozený zisk). V tomto případě můžeme zisk a ztrátu započíst a budeme danit 10 000 Kč (110 000 - 100 000).

     3. Žádné ztráty nelze přenést do dalšího roku, všechny provedené prodeje a z nich plynoucí zisky a ztráty je nutné vypořádat v jednom roce - nelze je přenášet mezi roky.

      To znamená, že všechny prodeje se musí vypořádat v daném roce. Ztráty ani zisky nelze mezi roky přenášet ani je nijak započítávat.

     4. Ztráty z prodeje cenných papírů nelze započítat oproti ziskům z jiných druhů příjmů.

      Př. Ztrátu na akciích nemohu započíst oproti zisku z dividend. Tj. zisk z dividend se počítá odděleně a má vlastní pravidla (probereme v samostatném článku).

Nad rámec článku uvádíme i další zápočty

     • Příjem z dividend nelze započítat oproti jiným ztrátám.

     • Ztráty z pronájmu nemovitosti (odpisy) lze započítat oproti příjmům z kapitálového majetku.

Závěrem

Gratujeme, pokud jste dočetli až sem! 😊 Téma bylo náročné, ale podstatné. Díky Taxomatu si nemusíte všechna tyto pravidla pamatovat. Časové testy, osvobozený a neosvobozený zisk/ztrátu a možné zápočty za vás pohlídá Taxomat. Vám tak vznikne zas o trochu více času na další (podstatné) věci. Tomuto tématu se ještě budeme věnovat v samostatném článku, kde budeme ukazovat praktické příklady, díky kterým lze dosahovat lepších výsledků.

Související články