Taxomat: funkcionality

Snižte základ daně, dokud je čas

Praktické ukázky jak efektivně pracovat se zisky ještě před koncem roku.


V dřívějším článku jsme již definovali, jak se zisk pro cenné papíry počítá a jaké jsou možné zápočty různých instrumentů oproti sobě, viz Započítávání zisků a ztrát. V tomto článku popíšeme, jak je možné zisk/základ daně změnit pomocí vhodných obchodů před uzavřením daňového období, tedy před koncem roku. Těmito operacemi můžete ovlivnit to, z jaké částky zaplatíte 15 nebo 23 procent vašich zisků!

Na konec se podíváme jaké podklady pro výpočty dostanete v Taxomatu.

Jelikož je nejčastější požadavek základ daně snížit (snížit zisk), tak budeme ukazovat a popisovat, jak vyhledat a realizovat ztrátové obchody. Nicméně, stejný postup je možné aplikovat i na hledání maximálních zisků tak, abychom se ve výsledku dostali na požadovanou úroveň.

Obecný postup je známý a je často popisován takto: "Před koncem roku prodám ztrátovou pozici a ihned opět tuto akcii nakoupím. Ztrátou snížím daňový zisk, ale reálně na tom budu úplně stejně". Obecně tohle platí. Ale i v tomto případě je potřeba si dát pozor na několik věcí. Pojďme se na ně podívat detailně.

Na co si dát pozor

Znáte přesný stav vašeho portfolia v CZK? 

Je jasné, že vše začíná na tom, že musíte znát přesný stav vašeho daňového portfolia za aktuální rok v českých korunách. To znamená, že musíte znát aktuální základ daně již uzavřených obchodů. Detailně jsme se tomu věnovali v článku Přepočty měn zahraničních titulů, nebudeme se tedy opakovat. Je jasné, že to, co vidíte jako zisk v aplikaci brokera může být velmi odlišné od přepočtu na CZK pomocí povolených metod pro daňové přiznání. Pokud byl datum nákupu akcie v jiném roce, tak mohou být kurzy velmi odlišné od aktuálního. A to platí jak pro jednotný kurz (vyhlašovaný GFŘ), tak pro denní ČNB kurz.

Stejně tak musíte přepočítat i aktuální hodnoty titulů, abyste věděli jaký zásah opravdu uděláte.

Zvažte časové testy

Připomeňme si, že nelze kombinovat osvobozené ("po časovém testu, ty z kterých neplatíte daně") a neosvobozené ("před časovým testem, ty z které spadají do přiznání") ztráty/zisky. Př. pokud držíte akcii 3 a více let, tak jejím prodejem nijak neovlivníte aktuální daňové přiznání, ať je ztrátová nebo zisková. 

Často se těšíme, až někde splníme časový test a nechceme prodat. Když se na to ale podíváme z druhé stránky, tak v určitých případech by mohla být škoda nechat ztrátu propadnout časovým testem.

Jakou metodu párování nákupů a prodejů použijete? 

Na předchozí bod přímo navazuje metoda párování. Do detailu se o tomto rozepisujeme v článku Výpočty zisků/ztrát aneb FIFO, LIFO a vlastní párování. Nyní tedy zrychleně. Pokud používáte FIFO metodu párování, tak jsou vaše možnosti velmi omezené, protože náklady na obchod počítáte od nejstarších nákupů. Cena akcií ale není obecně jen stoupající. Může se tedy snadno stát, že ztrátu nenajdete na nejstarších nákupech, ale třeba na nějakých novějších. 

Pokud ale splňujete podmínky pro vlastní párování nákupů a prodejů (viz článek), tak můžete velmi efektivně vybírat akcie jak pro maximalizaci zisku tak pro maximalizaci ztráty. Tímto hledáte maxima a minima velmi efektivně. Často tímto výběrem i nevyčerpáte časový test, protože nejstarší akcie zůstanou v portfoliu.

Zvažte různé poplatky za obchod

Dále je potřeba si spočítat, zda provedení prodeje (a zároveň obvykle i opětovného nákupu) přinese kýžený výsledek. Zda na poplatcích za obchod, nebo za spread na daném titulu (bid-ask spread) nezaplatíte více než na "úspoře". Z těchto obchodů "uspoříte" 15 %, respektive 23 %, podle toho, do jaké kategorie vaše příjmy spadají. Korekční obchod Vám tedy musí ušetřit výslednou daň. Zejména pokud používáte účet v určité měně a nakupujete akcie v jiné, tak budete opět vystaveni kurzovému riziku, tentokrát ze strany brokera. 

Vyplatí se Vám to?

Je toho poměrně hodně a je potřeba nepodlehnout jen honbě za minimálním daňovým ziskem. Mohla by tím být ohrožena i investiční strategie a celkové výsledky.

Nicméně... tímto způsobem pracovat se základem daně možné je. V následující části si ukážeme, že s Taxomatem technickou část máte k dispozici. Vy se tak můžete soustředit na celkový výsledek.

Speciální podpora v Taxomatu

S Taxomatem znáte průběžný stav zisku/ztráty během celého roku - o uzavřených obchodech máte skvělý přehled. ✅

Dále máte i přehled o otevřených pozicích, včetně přepočtu na CZK pomocí obou metod přepočtu. ✅ Poznámka: jednotný kurz pro rok 2023 není finální během roku, ale vypočítán z dosud platných hodnot. Jde tedy o přibližnou hodnotu, která se každý měsíc trochu zpřesní. Finální hodnota pro rok 2023 bude známá až 1. 1. 2024.

Máte také přehled o časových testech. ✅

Ale toto není vše. Nově jsme připravili také pohled na otevřené pozice přesně z tohoto hlediska. Pro obě metody přepočtu cizích měn na CZK počítáme zisk/ztrátu pro osvobozené příjmy z prodeje. A pak pro neosvobozené příjmy z prodeje počítáme pro každou metodu párování možnou ztrátu, případně maximální zisk. 🚀🚀🚀

Co znamená maximální? Z vašich nákupů vybereme pro každou metodu jen tolik jednotek, kolik je v zisku/ztrátě podle, toho jaký podklad počítáme. Dostáváte tedy opravdu krajní hodnoty.  

Ukázka tabulky přehledu maximálních zisků a ztrát, jde o část tabulky.

Díky tomu jste schopni například na akcii, která je celkově v zisku, najít možné ztrátové obchody a využít je. Nebo jste schopni vidět, jak moc velký zisk jste schopni realizovat, pokud prodáte pouze ziskové obchody.

Toto je dobře vidět na přiloženém obrázku. Zde pracujeme s 500 kusy akcie. Žádný potenciální prodej není osvobozený. Maximální profit je k aktuální ceně 9 357 Kč a lze ho realizovat prodejem 150 kusů akcie. Ztráta FIFO je možná ve výši 17 121 Kč prodejem 50 kusů akcie. LIFO metodou bychom získali ztrátu 6 611 Kč prodejem 100 kusů. Pokud bychom chtěli najít všechny ztrátové obchody, tak bychom mohli získat ztrátu 39 165 Kč prodejem 350 kusů akcie. 

image-png-Oct-31-2023-10-05-34-5944-PM-1 Ukázka výpočtu pro jednu akcii, jde o výřez z tabulky přehledu maximálních zisků a ztrát.

Tyto výsledky vidíte v Taxomatu pro všechny akcie v jedné tabulce. Včetně celkového součtu přes všechny akcie. Máte tak dokonalý přehled o stavu a možnostech portfolia.

Závěrem

Doufáme, že vám tento přehled pomůže maximalizovat vaše zisky. Nyní se můžete zamyslet... Máte takto připravené podklady? Dostáváte takové služby od vašeho daňového poradce nebo správce majetku?

Zjistěte, jak na tom vaše portfolio skutečně je. Taxomat můžete na předchozích letech vyzkoušet zdarma. Investiční přehled je zdarma pro část portfolia.  

S Taxomatem se neztratíte, s Taxomatem máte svoje portfolio pod kontrolou. Nezapomeňte, že jde až o 23 % ze zisků!

Související články