Daňová pravidla

Sazby daně z příjmů fyzických osob

Přehled sazeb, jejich uplatnění a praktické příklady


Současná legislativa

Aktuálně jsou sazby daně z příjmů fyzických osob v ČR dvě, a to 15 % a 23 %. Nižší sazba (15 %) se uplatňuje, pokud celkový základ daně nepřesáhne stanovenou hranici. Tato hranice činí 48násobek průměrné mzdy. Pro rok 2023 je tato hranice 1 935 522 Kč (48 x 40 324 Kč). Všechny příjmy nad hranicí 48násobku průměrné mzdy se zdaní sazbou 23 %.

Jednou větou: Pro rok 2023 platí, že na příjmy do 1 935 522 Kč se uplatní sazba 15 % a celá část nad touto hranicí se daní sazbou 23 %.

 

Příklad: v tomto roce má pan Novák souhrnný základ daně 2.035.522 Kč.

Sazbu 15 % uplatňujeme na částku 1.935.522 Kč. To znamená 1.935.522 Kč x 0,15 = 290.333 Kč.   

Sazbu 23 % uplatňujeme na částku 100.000 Kč (2.035.522 Kč - 1.935.522 Kč). To znamená 100.000Kč x 0,23 = 23.000 Kč.

Celkově tak na dani z příjmu pan Novák odvede 290.333 Kč + 23.000 Kč.

 

Časté omyly

Občas se můžeme dočíst, že hladina je stanovena měsíčně. Tedy, že progresivní sazba platí pro měsíční příjem 48x průměrná mzda. Nikoliv, jedná se o 48násobek celkového (ročního) úhrnu.

Dále se objevují informace ve smyslu, že pokud se překročí 48násobek, tak je daněno vše sazbou 23 %. Opět tomu tak není - sazba 23 % se vztahuje na částku nad 48násobek.

 

Návrh změny od roku 2024

Aktuální návrh (tento text vznikl 9. 9. 2023) daňového balíčku počítá s tím, že od roku 2024 by se měla hranice progresivní daně (23 %) snížit na 36násobek průměrné mzdy.

Touto změnou by došlo k uplatnění zmíněné sazby daně na větší počet poplatníků.

 

S čím počítá Taxomat

Do daně z příjmů fyzických osob se započítávají i výnosy z kapitálových investic. Zjednodušeně: příjmy z kapitálových investic přičítáme k ostatním příjmům. Může se tedy stát, že i díky těmto příjmům se můžeme dostat do daňové progrese. Pravidla mohou být odlišná pro různé instrumenty (to blíže rozebereme v samostatném článku).

Nyní nám stačí informace, že Taxomat počítá především podklady k určení základu daně za část kapitálových výnosů. Výslednou daň je možné určit až po doplnění ostatních položek ve formuláři daňového přiznání.

Nicméně víme, že pro uživatele je lákavé vidět i výslednou daň z kapitálových investic. Proto buď uvádíme výsledky pro obě sazby, nebo nejčastěji uvádíme nižší sazbu (19 %). Pokud je k ceně licence použita nějaká z těchto sazeb, bereme vždy nižší sazbu.

Proč uživatel nevyplňuje svou aktuální sazbu daně? Hlavní důvod je ten, že se nechceme zbytečně ptát na citlivé detaily - chceme minimalizovat počet uživatelských vstupů a maximalizovat soukromí uživatelů. Dalším důvodem je to, že by pro přesné výsledky musel v některých případech tento vstup v čase měnit.

Na základě ohlasů a při případném odsouhlasení snížení násobku na 36ti násobek budeme zvažovat zobrazení výhradně s vyšší sazbou

Související články