ÚVOD

Podporujeme export z aplikace XTB xStation - https://xstation5.xtb.com/ 
Po přihlášení do brokera pokračujte následujícími kroky:

A) Export finančních pohybů v aplikaci
1) Vyberte záložku Historie
2) Zvolte Peněžní operace
3) Vyberte požadovaný časový rozsah exportu
4) Klikněte na Aplikovat


xtb_export-02bf49189ab0f7947e76582af4d0fad77fd72d8ed9fe15c3a02ba4b79d0c944d

 
B) Export do XLSX souboru

Zvolte Export:

xtb_export2-9767a37566f992bd7fc5a568c11dd49225a1adb2893f498dcf0b4b2e07d01d7c

1) Vyberte Úplný Export
2) Zvolte Excel 
3) Vyberte Exportovat Report


Gratuluji, hotovo! Vytvořený soubor nahrajte do applikace a můžete začít optimalizovat :)

POZNÁMKY

Zpracovávané informace

Lze exportovat i ve formátu CSV. Ale z CSV nejsme schopni načíst dividendy, protože CSV export nemá informaci o měně účtu.

Omezení na XTB

XTB neexportuje u dividend celkovou částku v původní měně titulu. Částka připsaná je tedy v měně účtu, to znamená přepočtená XTB kurzem. Při výpočtu v Taxomatu postupujeme tak, že připsanou částku konvertujeme zpět na měnu titulu a z této částky pak počítáme na CZK pomocí dvou dovolených kurzů. Není to z daňového hlediska správné řešení, ale lepšího stavu není možné se dopočítat. Ani Finanční úřad nedostane lepší podklady a tak jsme přesvědčeni o správnosti tohoto postupu.
XTB neexportuje měnu jednotlivých titulů

V exportu je tedy vidět, kolik jste koupili jednotek a za jakou cenu, ale nedozvíte se, v jaké měně daný titul je. Jako další částku se pak dozvíte celkovou cenu za pohyb v měně odpovídající měně účtu. Zjistit měnu titulu z pouhého exportu je tedy problematické. Pokud narazíte na hlášku:

Pro symbol 'TWTR.US' (datum 2022-03-18) se nepodařilo určit měnu. Kontaktujte administrátora

Ozvěte se. Informaci doplníme ručně. To se může týkat například delistovaného Twitteru. U tohoto titulu není informace v XTB API již dostupná. 

XTB neexportuje ISIN nebo ID titulu

Exportuje id Symbolu, které může být stejné pro například akcii i CFD derivát. V exportu to nepoznáte. Proto když chcete jít do API najít třeba měnu titulu, tak musíte hledat mezi více výsledky :)