Jak danit akcie/ETF

Investujete do zahraničních akcií a ETF? Povolené metody přepočtu na koruny a maximalizace zisku

Zjistěte, jak správně přepočítat zisky z investic ze zahraničních akcií a ETF do českých korun. Nebo nechte výpočty na Taxomatu a rovnou vyberte optimální výsledek.


Pozn.: Tímto článkem navazujeme na rozcestník - Jak na daně. Tam najdete úvodní info, pro koho tyto pravidla platí atd. 

Teorie

Metody přepočtu

Každá operace provedená v cizí měně se musí před výpočtem DP přepočítat na CZK. Jako fyzická osoba, která nevede účetnictví, můžete využít dvě metody přepočtu cizích měn na CZK. Jimi jsou:

  • Denní kurz ČNB - tzn. každý finanční tok se musí přepočítat podle denního kurzu ČNB, který byl v daný den platný. 
  • Průměrný/Jednotný kurz vyhlášený GFŘ - Ministerstvo Financí (respektive GFŘ) určí pro daný rok 1 kurz pro každou měnu. Určení jednotného kurzu není žádná magie. Jedná se o průměr kurzů posledního pracovního dne za každý kalendářní měsíc v daném roce. Pozn.: Pokud máte nákup např. v roce 2021, musíte použít jednotný kurz z 2021 pro nákup a jednotný kurz z 2023 pro prodej. 

Další pravidla

  • Zvolená metoda použití měnového kurzu musí být v rámci zdaňovacího období konzistentní. Tj. metody nelze v rámci jednoho roku kombinovat.
  • Přepočíst musíte všechny operace na titulech, které jsou vedené v zahraničních měnách. Nezáleží na tom, v jaké měně máte účet u brokera. Vždy musíte počítat s měnou titulu.
  • Datum pro určení kurzu je datum transakce, nikoliv datum vypořádání. 

Proč je to důležité?

Nejlépe si vše ukážeme na příkladu nákupu jedné akcie Apple a následném prodeji.

Operace Datum USD ČNB denní Jednotný kurz
Nákup AAPL 1 ks  13. 6. 2022 131,5 USD 3 110 Kč 3 078 Kč
Prodej AAPL 1 ks 22. 8. 2022 161,5 USD 3 981 Kč 3 781 Kč
  Zisk 30 USD 871 Kč 703 Kč
  Daň (15 %)   131 Kč 105 Kč

13. 6. 2022: ČNB denní kurz 23,65; Jednotný kurz 23,41
22. 8. 2022: ČNB denní kurz 24,65; Jednotný kurz 23,41 

Obchodem jste vydělali 30 USD. Ale z daňového hlediska buď 740 Kč nebo 598 Kč. Rozdíl v zisku je 19,3 %! A z tohoto zisku se počítá výsledná daň... Zvolte správně :)

Tento příklad dobře ilustruje, jak je důležité zvolit správnou metodu přepočtu pro daňové účely. A také ukazuje, jak moc se může lišit Vaše daňové portfolio od toho, které vidíte u brokera.

To, jaké kurzy používají brokeři u jejich daňových přehledů a proč jsou ve většině příkladů nepoužitelné, si popíšeme v samostatném článku. Nyní se pojďme podívat, jak na to jdeme v Taxomatu.

S Taxomatem ušetříte

V Taxomatu počítáme daňové podklady pomocí obou kurzů. Vidíte výsledky pro obě metody a je na Vás, jakou metodu přepočtu pro daňový rok využijete. Jednak si přepočty sjednotíte a jednak můžete ušetřit.

U každého portfolia mohou být rozdíly jiné. Za daňový rok 2022 byl v Taxomatu rozdíl na základu daně průměrně cca 16 000 Kč (ale i stovky tisíc). To znamená úsporu na finální dani průměrně cca 3 600 Kč při sazbě 23 %, nebo 2 400 Kč při sazbě 15 % na DP. 

Rozdíly jsou někdy v řádu stovek tisíc, ale z tohoto příkladu je vidět, že i na menších částkách může být rozdíl zajímavý. Rozdíl na základu daně 13 188 Kč, to na výsledné dani znamená úsporu 1 978 Kč (při sazbě 15 %). 

V Taxomatu využíváme ČNB API a počítáme jednotné kurzy pro 43 měn od roku 2000. Navíc, průměrný kurz průběžně přepočítáváme během roku, takže máte docela dobrou představu o výsledcích ještě před vyhlášením finálního kurzu.

Netrapte se s tím kde kurzy získat a jak je použít. Zaregistrujte se, nahrajte své finanční toky a ihned se dozvíte, kolik můžete na přepočtu kurzu ušetřit. 

Ukázka jednotných kurzů pro USD.

Související články