Taxomat: funkcionality

Daňovým přiznáním to nekončí, ale začíná. Co všechno můžete sledovat v portfolio trackeru?

Sledujte vývoj svého portfolia po dokončení daňového přiznání s funkčnostmi Taxomatu. Tohle v u svého brokera neuvidíte.


Po dokončení dokončení daňového přiznání můžete sledovat mnoho ukazatelů na Vašich otevřených pozicích. Informace v takovém rozsahu u svého brokera rozhodně nenajdete. Vše navíc nad celým vaším portfoliem - tedy pro všechny brokery najednou. Pojďme si ukázat co který graf ukazuje:

Přehled hodnoty portfolia v CZK

V tomto grafu můžete sledovat v prvním sloupci zainvestovanou část a aktuální profit nebo ztrátu. Dále můžete sledovat Osvobozenou a Neosvobozenou složku portfolia a v posledním sloupci už vidíte celkovou hodnotu vašeho portfolia.

Přehled zainvestovaných měn

Díky tomuto grafu uvidíte v jakých měnách máte zainvestované prostředky a můžete tak sledovat svoji diverzifikaci podle měny. 

Přehled alokace v zemích

Díky napojení na další služby můžete vidět rozložení vašeho portfolia z hlediska skutečných lokací jednotlivých společností - uvedené státy jsou státy, kde mají vaše společnosti svoje sídlo. Nejde tedy o burzu, kde je obchodujete.

Dividendový přehled

Zde vidíte přijaté dividendy za 12 měsíců zpětně, po jednotlivých měsících. Včetně celkové sumy i průměrné měsíční hodnoty. Všechny částky jsou očištěné od uvedenou srážkovou daň v exportech.

Pozn. Pokud jste v nějaký měsíc neobdrželi dividendu tak tento měsíc není uveden.

Detailní přehled otevřených pozic

Zde vidíte detailní přehled výkonnosti a dalších parametrů týkajících se jednotlivých titulů. Od podílu v portfoliu, přes počty kusů, průměrnou a aktuální cenu až po aktuální profit v původní měně i v českých korunách. Další užitečnou informací je nejbližší datum osvobození. Na každé akcii můžete sledovat kdy se blíží další časový test a kolik kusů akcí se toto týká.

Při kliknutí na lupu můžete sledovat obdobné parametry, ale na úrovni každého nákupu/obchodu.

Simulace budoucích obchodů

Díky simulaci budoucích obchodů můžete sledovat dopady každého obchodního rozhodnutí ještě před tím než uděláte daný obchod. Výsledkem bude zisk nebo ztráta jednak pro osvobozené kusy a také neosvobozené toky a to pro všechny strategie určování nákladů.

Přehled maximálních zisků a ztrát

Tímto přehledem sledujete pro každý titul různé extrémní hodnoty aktuálně otevřených pozic z hlediska jednotlivých strategií. Udávají maximální hodnoty pro každou strategii. Tyto hodnoty jsou k dispozici jak pro jednotný GFŘ kurz tak pro denní ČNB kurz.

Očekávejte další přehledy

Brzy připřavíme přehlednější informaci o blížících se časových testech a detailní přehled již osvobozených pozic. S Taxomatem budete mít své portfolio pod kontrolou.

Související články