Taxomat: funkcionality

Korporátní akce: spin-off (odštěpení)

Zjistěte, jak funguje spin-off a jaké jsou jeho daňové dopady pro investory.


Co vlastně znamená Spin-off?

Spin-off (odštěpení) je korporátní akce, při které se část společnosti oddělí a vytvoří novou, nezávislou společnost. Akcionáři původní společnosti obvykle obdrží akcie nové společnosti v definovaném poměru k počtu akcií, které drží v mateřské společnosti. Tento proces může být motivován snahou zvýšit hodnotu pro akcionáře tím, že se umožní každé ze společností zaměřit se na své jádrové podnikání, nebo jinými strategickými důvody.

Pro investora má tato korporátní akce samozřejmě investiční i daňové dopady. Pojďme si vše ukázat nejprve z investičního pohledu a pak z daňového. Pro naši ukázku si definujeme imaginární společnosti a imaginární spin-off.

Příklad

Uvažujme společnost ABC, u které proběhl spin-off do společnosti NEW k datu 10. 10. 2022 s poměrem 0,1. To znamená, že za každých 10 akcií ABC dostane investor k datu spin-offu 1 akci NEW, původní akcie ABC investorovi zůstanou

Pro náš příklad uvažujme, že investor měl dva nákupy, viz následující tabulka: 

Typ operace Datum a čas Symbol Kusů Cena za kus
Nákup 10. 10. 2021 ABC 12 180
Nákup 10. 04. 2022 ABC 11 200

Investiční pohled

Ke dni spin-off investiční platforma sečte všechny kusy akcie ABC. Tím se určí základ pro výpočet počtu kusů akcie NEW.

Pokud měl náš investor 23 kusů akcie ABC k datu odštěpení, tak se vytvoří 2,3 kusů akcie NEW (23 * 0,1). Pokud broker podporuje frakční akcie (respektive frakce na této akcii) tak investorovi připíše 2,3 kusů. Často je to ale tak, že jsou připsány 2 kusy NEW a 0,3 kusů je vyplaceno v hotovosti.

Nákupní cena za 1 kus akcie NEW je ve výpisech různá. Často je nulová.

Takto by vypadal (zjednodušeně) výpis, pokud by broker neumožňoval frakční akcie: 

Typ operace Datum a čas Symbol Kusů Cena za kus
Nákup 10. 10. 2021 ABC 12 180
Nákup 10. 04. 2022 ABC 11 200
Nákup 10. 10. 2022 NEW 2 0
Výplata na účet 10. 10. 2022     66*

*Cenu akcie NEW k 10. 10. 2022 si vymýšlíme. A je to například 220 Kč. Tj. 0,3 kusů * 220 Kč = 66 Kč

Daňový pohled

Hlavní myšlenkou je, že hodnota investice (náklady na pořízení) zůstává neměnná. Mění se celkový počet akcií a počet společností v této investici. A podle tohoto pravidla musíme přepočítat náklady na pořízení.

Musíme tedy přepočítat všechny nákupy. Pojďme si ukázat, jak by dopadl náš případ. 

Výpočet nových hodnot:

Přepočet ceny u společnosti ABC:

Celkový počet akcií se zvětší. Musíme tedy cenu akcie ponížit o tento poměr:

Nová cena ABC k datu 10. 10. 2021 = původní cena ABC / (1 + 0,1) = 163,6364

Nová cena ABC k datu 10. 04. 2022 = původní cena ABC / (1 + 0,1) = 181,8182

 

Výpočet kusů a ceny u společnosti NEW

Cena u NEW bude stejná (vycházíme ze stejných nákladů): 

Cena NEW = Nová cena ABC

 

Počet kusu NEW se určí podle poměru určeného poměrem:

Počet kusů u NEW z akcie ABC (10. 10. 2021) = původní počet kusů ABC * 0,1 = 1,2

Počet kusů u NEW z akcie ABC (10. 04. 2022) = původní počet kusů ABC * 0,1 = 1,1

 

Původní nákup se tedy změní následovně:

Typ operace Datum a čas Symbol Kusů Cena za kus
Nákup 10. 10. 2021 ABC 12,0 163,6364
Nákup 10. 04. 2022 ABC 11,0 181,8182
Nákup 10. 10. 2022 NEW 1,2 163,6364
Nákup 10. 10. 2022 NEW 1,1 181,8182

Tak, toto nejsou ale jediné aspekty. Ty další si shrneme jen slovně:

Co udělat s frakcí 0,3 kusů akcie NEW? 

Pokud broker nepodporuje frakce, tak je potřeba určit cenu akcie NEW k danému dni spin-offu. V Taxomatu toto zatím nemáme zautomatizované, ale můžete využít Taxomat vstupní soubor a tento pohyb si ručně doplnit jako prodej, kdy si vyhledáte cenu akcie NEW k danému dni. Výsledný řádek může vypadat takto:

Jak funguje časový test?

Časový test u akcií NEW neběží od data spin-offu, ale můžeme ho počítat od nabytí jednotlivých akcií společnosti ABC.

Co když je transakce v jiné než české měně?

Pokud nastane nákup v jiné než české měně, tak se musí přepočítat na českou korunu. Dále platí pravidlo, že celkové náklady musí být zachované. To znamená, že musíme pro akcie NEW použít stejný kurz, jako jsme použili pro akcie ABC i přesto, že datum nákupu akcie NEW se liší.

Na webu jsem našel kalkulačku výpočtu pro spin-off, mohu ji použít?

Na webu existují různé kalkulačky výpočtu hodnot a počtu akcií pro spin-offy. Zpravidla je však nelze použít, protože jde často o kalkulačky určené pro legislativu jiné země. 

Závěrem

Co si z toho náročného článku odnést? Můžete takto udělat vlastní výpočty. Porozumíte tomu, proč Váš daňový poradce tráví nad výpočty velké množství času a porozumíte jeho závěrům. Můžete také přímo využít Taxomat a ušetřit tak velké množství času a vyvarovat se náhodným chybám při ručním zpracování.

Související články